Forgot Password?

Latest News


Alternaltive URL (Slow access to www.orx.com.my)
Oleh : Emass Admin | 29/10/2019

Memo: Pemberhentian Pembekalan Melalui Sistem e-MASS
Oleh : Emass Admin | 28/03/2019

Announcement: Change of Company Handling e-MASS Transaction
Oleh : Emass Admin | 28/11/2018

Perhatian : Perubahan pada pembekalan Pesara Awam Negeri Sabah
Oleh : Emass Admin | 16/05/2018

Alternaltive URL (Slow access to www.orx.com.my)
Oleh : Emass Admin | 29/10/2019


Dear Our valued Partner,

For info, if you have any difficulties to access our portal from www.orx.com.my, please use below link:

e-Dialysis - https://101.99.80.89/csp/orx/DialysisCentreLogin.csp
e-Pharmacy - https://101.99.80.89/csp/orx/PharmacyLogin.csp
e-Vendor - https://101.99.80.89/csp/orx/VendorLogin.csp
e-Agency - https://101.99.80.89/csp/orx/AgencyLogin.csp


Thank you,

Memo: Pemberhentian Pembekalan Melalui Sistem e-MASS
Oleh : Emass Admin | 28/03/2019


Kepada Rakan Niaga,

Dilampirkan Memo Pemberhentian Pembekalan Melalui Sistem e-MASS Bagi Pesara & Tanggungan di Negeri Sabah.

Jutaan terima kasih diucapkan atas segala kerjasama yang telah diberikan.

<<Memo>>

OratisRx Sdn Bhd

Announcement: Change of Company Handling e-MASS Transaction
Oleh : Emass Admin | 28/11/2018


Our Ref            : Oratis/Nov2018/provider

Date                 : 28 November 2018

 

<<Letter>>

Attention: To All Our Supplier,

 

CHANGE OF COMPANY HANDLING E-MASS TRANSACTIONS

 

We are pleased to announce that the following company has taken over e-MASS operation effective 01 Dec 2018.

 

RASUMI MEDIPHARMA SDN BHD

No 31, Jalan Tukul N 15/N, Seksyen 15,

40200 Shah Alam Selangor Darul Ehsan.

No Telefon: 03-5523 2540

Email : [email protected]

 

There is no change in e-MASS operation, system and correspondence address. Please direct all correspondence, orders, invoices etc to this new company effective 01 Dec 2018.

Your continued cooperation and support are much appreciated.

 

Yours truly,

ORATIS RX SDN BHD

ABDUL RAHIM BIN ISMAIL

CEO

Perhatian : Perubahan pada pembekalan Pesara Awam Negeri Sabah
Oleh : Emass Admin | 16/05/2018


Salam Sejahtera,

Sila rujuk kepada surat dilampiran ini untuk semua pembekalan bagi Pesara Awam Negeri Sabah.

<<Surat Penambahbaikan JPANS>>

1. Setiap permohonan perlu kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah sebelum dihantar kepada Oratis Rx Sdn Bhd;

2. Dokumen-dokumen seperti kad pengenalan, kad pesara, borang Lampiran VII dan sebutharga perlu disertakan bersama; dan

3. Bagi sebutharga yang berjumlah RM50,000.00 ke bawah memerlukan tiga (3) sebutharga manakala RM50,000.00 ke atas memerlukan lina (5) sebutharga.

Oleh kerana kami baharu sahaja menerima surat daripada pihak JPANS maka pihak kami tidak akan memproses transaksi JPANS pada hari ni (16/05/2018) tanpa surat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (JPANS). Untuk sebarang pertanyaan, sila emel kepada [email protected]

 

Terima Kasih,

OratisRx Sdn Bhd.